Τρεχουμενο νερο στον Αρη!

marswater z0fvz2 Τρεχουμενο νερο στον Αρη!

Τρεχούμενο νερό στον Άρη!

Χρόνια το λένε διάφοροι συγγραφείς, ότι υπάρχει τρεχούμενο νερό στον Άρη, βασιζόμενοι σε φωτογραφίες της Νάσα. Οι επιστήμονες όμως, πάντα έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα του Άρη, δεν επιτρέπει την ύπαρξη νερού σε ρευστή μορφή.Και όμως…. Σύμφωνα με το Science  εντοπίστηκε τρεχούμενο νερό.

  «Θα πάω να το ακούσω από τους συναδέλφους μου: «Λοιπόν, έχετε ανακαλύψει νερό στον Άρη για την χιλιοστή φορά; » », λέει ο επιστήμονας, ειδικός στους πλανήτες Alfred McEwen του Πανεπιστημίου της Αριζόνα στο Tucson.

 Χρησιμοποιώντας την πιο ισχυρή κάμερα, που μπήκε ποτέ σε τροχιά γύρω από τον Άρη, ο McEwen και οι συνεργάτες του αναφέρουν τις ισχυρότερες αποδείξεις μέχρι σήμερα, για νερό στον Άρη, για το νερό που ρέει, όχι το παγωμένο – και για το νερό που ρέει εκεί σήμερα, όχι μια χιλιετία ή εκατομμύρια χρόνια πριν.
Πράγματι ,μέσα στη λιγοστή ζεστασιά του Αρειανού καλοκαιριού, εμφανίζονται σκουρόχρωμες λωρίδες ροής, η οποία ροή γίνεται εμφανής, αν κανείς κοιτάξει την μια φωτογραφία, μετά την άλλη.

Εκατοντάδες τέτοιες ροές εμφανίζονται, οι οποίες ξεθωριάζουν με την έλευση του χειμώνα. Προφανώς το νερό αναβλύζει από το υπέδαφος του πλανήτη. Όπου υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, θα μπορούσε να υπάρξει ζωή.
Το Phoenix Lander βρήκε άφθονα άλατα στο αρειανό έδαφος που μπορούν να μειώσουν το σημείο πήξης του νερού με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η ροή υφάλμυρου νερό, σε χαμηλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με ορισμένους ενθουσιώδεις επιστήμονες, η ροή νερού αποτελεί ένδειξη τουλάχιστον μικροβιακής ζωή, ή ύπαρξης φυκιών κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη. Θεωρούν ότι πιθανότατα , κάτω από την επιφάνεια, εκεί δηλαδή που υπάρχει σίγουρα νερό σε υγρή μορφή, υπάρχει και ζωή.